Stomatologia

Stomatologia

Implanty – Licówki – Protetyka Włocławek

Chirurgia

Ważnym zabiegiem jest tzw. zabieg zachowania zębodołu, polegający na uzupełnieniu materiałem kościozastępczym zębodołu zaraz po usunięciu zęba. Przyczynia się on do lepszego gojenia i zachowania masy kostnej do późniejszej implantacji. Dlatego tak ważna jest by już przed usunięciem zęba podjąć decyzję co do sposoby jego późniejszego uzupełnienia.

Operacyjne usuwanie zębów (dłutowanie)

Temu zabiegowi poddawane są zęby których nie można usunąć w sposób typowy. Dotyczy to zębów bardzo zniszczonych lub złamanych i zębów nieprawidłowo wyżynających się, przeważnie zębów mądrości.

Do zabiegu konieczne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Przeważnie wystarczy zdjęcie pantomograficzne, ale czasami konieczne jest wykonanie dodatkowo zdjęcia tomografii komputerowej. Decyzję podejmuje lekarz.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Przeważnie zakładane są szwy i przepisywany antybiotyk i lek przeciwbólowy.

Informacje i zalecenia pozabiegowe

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

Jest to zabieg dający szansę uratowania zęba po niepowodzeniu w leczeniu kanałowym. Pojawiające się w takim wypadku zmiany zapalne przy szczycie korzenia zęba powodują zanik kości i tworzenie się przetoki ropnej na powierzchni dziąsła. Nieleczone doprowadzają do utraty zęba i konieczności protetycznego jego uzupełnienia.

Zabieg polega na nacięciu dziąsła, dotarciu do zmian w kości, usunięciu tkanek zapalnych, obcięciu niedoleczonego szczytu korzenia i zaszyciu. Niedopełniony szczyt korzenia uszczelnia się wstecznie specjalnym preparatem (MTA). Często zmiany w kości są tak duże że rokowanie co do zagojenia się ich samoistnie jest niepewne. Wówczas lekarz proponuje dodatkowe wypełnienie luki w kości materiałem kościozastępczym. Podnosi to prawdopodobieństwo prawidłowego i pełnego wyleczenia.

Czasami , gdy zmiany zapalne są duże, wskazane jest założenie do rany specjalnej gąbki z antybiotykiem- Colatamp, która uwalniając w miejscu zabiegu lek poprawia proces gojenia.

Przed zabiegiem konieczne jest wykonanie zdjęcia radiologicznego.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Zawsze zakładane są szwy i przepisywany antybiotyk i lek przeciwbólowy.

 Informacje i zalecenia pozabiegowe

Plastyka tkanek miękkich jamy ustnej

Zakres tych zabiegów obejmuje wszelkie działania na dziąśle i śluzówkach jamy ustnej. Może to być plastyka lub wycięcie wędzidełka wargi, policzka czy języka, pogłębienie przedsionka jamy ustnej, pogrubienie tkanek miękkich na wyrostku zębodołowym. Zabiegi te są konieczne dla poprawy kondycji samych tkanek miękkich, dla poprawy warunków przed założeniem protezy zębowej lub dla poprawy warunków przed implantacją.

Zakres zabiegów jest bardzo różny i omawiany z lekarzem. Czasami konieczne jest połączenie z zabiegiem podłoża kostnego.

Informacje i zalecenia pozabiegowe

Objawem typowym jest pojawienie się niewielkiego krwawienia i obrzęku pozabiegowego. Jego wielkość zależy od obecności stanu zapalnego przed zabiegiem, trudności samego zabiegu i cech wrodzonych pacjenta. Krwawienie zanika przeważnie po kilku godzinach a obrzęk utrzymuje się przeważnie do trzech dni a następnie powoli zanika.

Pojawić się może zasinienie tkanek i szczękościsk. Są to objawy typowe nie wymagające dodatkowej interwencji, mijające w ciągu kilku dni.

Założone szwy wymagają zdjęcia po czasie ustalonym przez lekarza. Jest to zabieg bezbolesny i krótkotrwały.

 • Założony przez lekarza na ranę gazik mocno przygryźć przez godzinę, powstrzymać się od mówienia i picia, następnie delikatnie go usunąć
 • Nie „sprawdzać” rany palcem lub językiem
 • Do czasu całkowitego minięcia znieczulenia powstrzymaj się od jedzenia
 • W dniu zabiegu pić i jeść tylko pokarmy zimne i o miękkiej konsystencji
 • Zastosować zimne okłady na twarzy w okolicy operowanej
 • W dniu zabiegu nie płukać jamy ustnej a po myciu zębów pastę tylko wypluć
 • Zachować normalną higienę jamy ustnej delikatnie omijając miejsce zabiegu
 • Przez okres tygodnia wskazane jest ograniczenie wysiłku fizycznego, nie korzystanie z basenu i sauny.
 • Pij duże ilości płynów najlepiej wody mineralnej i przyjmuj witaminy
 • Zaordynowane leki należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza
 • skontaktuj się z lekarzem:
  • Jeśli jakiś objaw cię zaniepokoi
  • Jeśli obrzęk po trzecim dniu nie zacznie ustępować
  • Jeśli po drugim dniu utrzymuje się krwawienie
  • Jeśli pojawi się goraczka

Implantologia

Implantologia to najnowocześniejszy sposób uzupełnienia brakującego uzębienia. Polega ona na umieszczeniu w kości szczęki lub żuchwy tytanowego implantu zastępującego korzeń utraconego zęba. Po wgojeniu, które trwa 6-8 miesięcy, do części pogrążonej w kości dokręca się łącznik imitujący koronę zęba i zakłada się na niego uzupełnienie protetyczne. Może być to pojedyncza korona, most lub proteza posiadająca elementy mocujące do implantu. W ten sposób można uzupełnić pojedynczy ząb, całą grupę zębów lub całe uzębienie.

 

Dla każdego pacjenta jest przygotowywany osobny, dostosowany do warunków, protokół postępowania.

Ten rodzaj leczenia braków zębowych daje najwyższy komfort użytkowania uzupełnienia protetycznego. Pacjent traktuje implanty jak własne zęby i stosuje typowe zabiegi higieniczne.

Implanty mogą być stosowane u wszystkich zdrowych pacjentów po 18 –tym roku życia. Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Kowal oraz innych okolicznych miejscowości

Do grupy podwyższonego ryzyka należą pacjenci:

 • palacze tytoniu
 • chorzy na bruksizm
 • z chorobami przyzębia
 • z dużymi problemami higienicznymi
 • z chorobami nowotworowymi w obrębie głowy i szyi
 • z obniżoną odpornością -przyjmujący sterydy,
 • z choroby autoimmunologiczne
 • poddawani radioterapii

Trzeba jednak pamiętać że implant to wszczep z innego, wprawdzie bardzo biozgodnego, ale jednak obcego materiału. Mimo prawidłowej kwalifikacji i prawidłowego przeprowadzenia zabiegu implantacji czasami dochodzi do odrzutu implantu. Zdarza się to w ok. 5% przypadków. Jednak wówczas po okresie gojenia można podjąć ponownie próbę i przeważnie kończy się ona powodzeniem.

W niektórych wypadkach, gdy okres od utraty zęba do zabiegu implantacji jest długi- kilkuletni, problemem może być brak odpowiedniej ilości kości. Wówczas należy przeprowadzić zabieg odbudowy utraconej masy kostnej. Jest to cały szereg różnych, dobranych indywidualnie do pacjenta, zabiegów chirurgicznych, w których jako materiał uzupełniający wykorzystuje się preparaty kościozastępcze lub materiał własny, pobrany od pacjenta. Mogą być one wykonywane jednocześnie z implantacją lub jako zabiegi przygotowawcze.

Ważnym zabiegiem jest również tzw. zabieg zachowania zębodołu, polegający na uzupełnieniu materiałem kościozastępczym zębodołu zaraz po usunięciu zęba. Przyczynia się on do lepszego gojenia i zachowania masy kostnej do późniejszej implantacji. Dlatego tak ważna jest by już przed usunięciem zęba podjąć decyzję co do sposoby jego późniejszego uzupełnienia.

Implantacja, podniesienie dna zatoki (Sinus Lift), sterowana regeneracja kości, rozszczepienie wyrostka zębodołowego to zabiegi przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym. Prawie zawsze zakładane są szwy, podawany antybiotyk i leki przeciwbólowe. Przeważnie po zabiegu pojawia się obrzęk i dolegliwości bólowe. Ich nasilenie zależy od rozległości zabiegu i indywidualnych cech pacjenta.

Materiał kościozastępczy w świetle zatoki

 

Implanty wprowadzone po wykonaniu Sinus Lift.

Profilaktyka

Najbardziej popularnym zabiegiem zabezpieczania zębów dzieci przed próchnicą jest lakowanie zębów. Polega ono na mechanicznym zamknięciu anatomicznych bruzd, szczelin i zagłębień na powierzchniach żujących zębów trzonowych i przedtrzonowych, powierzchniach policzkowych zębów dolnych i otworach ślepych w zębach siecznych za pomocą uszczelniacza-laka. Większość preparatów stosowanych w tych zabiegach uwalnia fluor, który jest wychwytywany przez sąsiadujące z nim tkanki twarde zęba oraz powoduje podwyższenie jego poziomu zawartości w ślinie, co wspomaga efekt przeciwpróchnicowy.

Laki szczelinowe nie są toksyczne ani miejscowo, ani ogólnie i nie zagrażają żywotności miazgi zęba. Nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do zabiegu lakowania bruzd.

Protetyka

Uzupełnienia ruchome

Cechą wspólną wszystkich uzupełnień ruchomych jest ich mobilność. Pacjent samodzielnie je w ustach zakłada i wyjmuje. Swym zakresem obejmują zawsze przestrzeń większą niż samo brakujące uzębienie. Powoduje to konieczność przynajmniej przepłukania protezy po każdym jedzeniu w celu usunięcia niewielkich resztek pokarmu osadzających się na elementach retencyjnych. Wieczorem i rano protezę należy wyjąć, umyć szczoteczką do zębów i pastą do protez, a wieczorem dodatkowo zdezynfekować preparatami przeznaczonymi do protez zębowych.

Protezy akrylowe (całkowite i częściowe) to najprostszy sposób uzupełnienia brakujących zębów. stosuje się je zarówno do uzupełniania pojedynczych jak i wszystkich zębów. Są one najczęściej stosowane, przede wszystkim ze względów finansowych.

Proteza zbudowana jest z płyty akrylowej w która wmontowane są akrylowe lub porcelanowe zęby. Elementami które utrzymują protezę na miejscu są metalowe klamry założone na zębach własnych pacjenta. Całość leży na błonie śluzowej. Z powodu sprężystości śluzówki proteza w czasie gryzienia poddaje się pewnym ruchom i jest to typowe dla tego rodzaju uzupełnienia. Wadą jest również trudność w ukryciu klamer i są one przeważnie widoczne, dodatkowo z powodu niewielkiego ale ciągłego ruchu w sposób mechaniczny uszkadzają one zęby na których są założone.

Protezy całkowite utrzymują się w szczęce za pomocą przyssania do śluzówki , w żuchwie za pomocą mięśni warg i języka. Niestety utrzymanie protezy dolnej całkowitej często jest trudne lub w ogóle nieosiągalne. Można tę sytuację poprawić wprowadzając implanty z elementami przystosowanymi do mocowania protezy – zatrzaski, lokatory , belki lub rygle.

Z powodu fizjologicznego stopniowego zaniku podłoża kostnego każdą protezę należy co kilka lat wymienić.

Protezy nylonowe (protezy elastyczne)

Proteza nylonowa -estetyczna proteza bezklamrowa wykonana z miękkiego tworzywa.
Jest wygodna w użyciu, nie powoduje uszkodzeń zębów własnych ani dziąseł. Brak metalowych klamer – mniej estetycznych i ocierających zęby. Jest ona doskonałą alternatywą dla tradycyjnych całkowitych i częściowych protez akrylowych. Wykonane są ze specjalnego elastycznego tworzywa, które zapewnia protezie odporność na złamanie i znacznie większy komfort użytkowania. W porównaniu do tradycyjnych protez wykonanych z akrylu mają wiele zalet, które sprawiają, że ich użytkowanie jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze dla pacjenta:

 • są dużo cieńsze od protez standardowych;
 • mają lepsze utrzymanie – nie spadają;
 • nie wywołują reakcji alergicznych;
 • nie mają metalowych klamer – estetyczne klamry w kolorze dziąseł;
 • są lekkie i elastyczne – nie łamią się i nie pękają;
 • mają mniejszy zasięg – zajmują mniej miejsca w jamie ustnej;
 • nylon jest bardzo transparentny, przez co doskonale komponuje się z naturalną śluzówką pacjenta.

Klamry nylonowe na zębach własnych pacjenta

Protezy szkieletowe

To protezy nazwane tak ze względu na swoją delikatną, ażurową budowę. Taka struktura jest możliwa ze względu na fakt wykonania jej z metalu. Do szkieletu metalowego wmontowane są akrylowe lub porcelanowe zęby.

Elementami utrzymującymi protezę na miejscu są metalowe lane klamry i ciernie. Ta budowa daje protezie zawieszenie na zębach własnych pacjenta i powoduje że proteza tylko dotyka do śluzówki a nie leży na niej. Siły żucia są tu przenoszone bardziej naturalnie na zęby pacjenta co oszczędza podłoże kostne i powoduje pełną stabilność protezy. Nie dochodzi tu więc do mechanicznego uszkodzenia zębów na których są założone. Metalowe klamry często są widoczne, ale zastępując je klamrami nylonowymi można poprawić estetykę. By w ogóle uniknąć klamer można zastosować inne elementy utrzymujące jak zasuwy lub zatrzaski. Wówczas konieczne jest założenie koron na zęby .

Uzupełnienia stałe

Cechą wspólna wszystkich uzupełnień stałych jest ich mocowanie w ustach pacjenta przez lekarza stomatologa, a pacjent nie jest w stanie samodzielnie takie uzupełnienie usunąć. Uzupełniają one tylko brakujące tkanki zęba lub korony brakujących zębów. Dają dużo większy komfort użytkowania niż uzupełnienia ruchome, niestety nie zawsze mogą być zastosowane. Wymagają typowych zabiegów higienicznych jak uzębienie własne pacjenta.

Licówki

To najmniej ingerencyjne uzupełnienie protetyczne. Polega na delikatnym, często w granicach szkliwa, szlifowaniu zęba i przyklejeniu do jego powierzchni licówki-elementu przygotowanego z porcelany lub kompozytu.

Wskazaniami do zastosowania licówki są:

 • Niewielkie przebarwienie zęba
 • Zaburzenia w kształcie korony zęba
 • Przerwa między zębami ( diastema)
 • Niewielkie załamania korony

Jeżeli zaburzenia dotyczą większej grupy zębów, licówki można założyć na wszystkie zęby z przodu zmieniając całkowicie ich kształt i kolor.

Inlay i onlay

Jest to rodzaj uzupełnienia protetycznego alternatywnego do wypełnienia ubytku próchnicowego materiałem światłoutwardzalnym. W prszypadku utraty dużej części korony zęba w odcinku bocznym wypełnienie go materiałem kompozytowym niesie ryzyko złamania w trakcie polimeryzacji delikatnej struktury opozostałych tkanek twardych zęba. Tak duże wypełnienia narażone są również na większą nieszczelność brzeżną a więc i próchnicę wtórną. Rozwiązaniem dużo lepszym i trwalszym jest właśnie inlay lub onay. Jest to element przygotowany w pracowni technicznej z porcelany lub kompozytu, idealnie dopasowany do ubytku w zębie. Przyklejany jest przez lekarza na specjalny klej, a jego bardzo cienka warstwa daje gwarancję szczelności i stabilności tej odbudowy.

Korona protetyczna

W przypadku dużego uszkodzenia zęba w obrębie korony można odbudować ją stosując koronę protetyczną. Jest ona wykonana w pracowni protetycznej i na stałe zacementowana na zębie własnym pacjenta. Kolor takiego uzupełnienia jest dobrany idealnie do koloru zębów sąsiednich.

Wskazaniami do wykonania korony jest

 • Duże zniszczenie w obrębie korony zęba
 • Leczenie kanałowe – przeważnie po wcześniejszym wzmocnieniu zęba wkładem korzeniowym
 • Nadmierna starcie zęba
 • Duże przebarwienie szkliwa-często po leczeniu kanałowym
 • Duże zaburzenia kształtu korony zęba
 • Zniesienie przerwy między zębami
 • Odbudowa na implancie

Korona jest wykonana z metalu, złota, kompozytu, z porcelany na podbudowie metalowej lub korony pełnoceramiczne. Korony pełnoceramiczne są polecane przede wszystkim w odcinku przednim gdyż dają lepszy efekt kosmetyczny.

W niektórych przypadkach przed założeniem korony konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego.

Most protetyczny

Jeżeli pacjent ma brak pojedynczego lub niewielkiej liczby zębów można je uzupełnić mostem protetycznym. Warunkiem wykonania takiego uzupełnienia jest brak międzyzębowy. Może on dotyczyć jednego lub kilku kolejnych zębów. Na zęby własne pacjenta, po ich oszlifowaniu zakłada się korony protetyczne między którymi są dowieszone zęby brakujące. Most również można założyć po wcześniejszym wprowadzeniu implantów zębowych.

Wskazaniami do wykonania mostu jest każdy brak zębowy. By utrzymać stabilność i prawidłowe funkcjonowanie zębów powinno uzupełniać się każdy brakujący ząb. Takie postępowanie zabezpiecza przed przesuwaniem się zębów sąsiadujących z luką, wysuwaniem się zęba przeciwstawnego, zanikowi kości szczęki. Gwarantuje prawidłowe żucie a więc i prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Zapewnia prawidłowe układanie się policzków i warg a co za tym idzie również estetyczny wygląd.

Mosty wykonuje się z takich samych materiałów co korony protetyczne.

Nasza poradnia stomatologiczna posiada profesjonalnie zaopatrzony gabinet stomatologiczny. Zapraszam wszystkich pacjentów z Kowal, Włocławka oraz okolicznych miejscowości.

ul. Piwna 29
87-820 Kowal

kom. 605 055 551
tel. 54 28 42 282

© 2021 Anita Pacholec. Wszelkie prawa zastrzeżone